带宽

0

 • 10M
 • 20M
 • 30M
 • 40M
 • 50M
 • 60M
 • 80M
 • 90M
 • 100M
 • 200M
 • 300M
 • 500M
 • 1G
防御

0

 • 10G
 • 20G
 • 30G
 • 60G
 • 120G
 • 160G
 • 240G

服务器列表

香港E5-2665十六核无防

CPU: E5-2665*2
内存: 32G
硬盘: 1T
带宽: 5M
优惠价格:

2000元/月

 • 2000元/月
 • 6000元/季
 • 12000元/半年
 • 24000元/年
立即开通>

香港E5-2665八核无防

CPU: E5-2665
内存: 16G
硬盘: 1T
带宽: 5M
优惠价格:

1900元/月

 • 1900元/月
 • 5700元/季
 • 11400元/半年
 • 22800元/年
立即开通>

佛山E5-2665单线8核 240G防御

CPU: E5-2665
内存: 16G
硬盘: 1T
带宽: 100M
优惠价格:

3800元/月

 • 3800元/月
 • 11400元/季
 • 22800元/半年
 • 45600元/年
立即开通>

佛山E5-2665单线8核 160G防御

CPU: E5-2665
内存: 16G
硬盘: 1T
带宽: 100M
优惠价格:

2800元/月

 • 2800元/月
 • 8400元/季
 • 16800元/半年
 • 33600元/年
立即开通>

佛山E5-2665单线8核 60G防御

CPU: E5-2665
内存: 16G
硬盘: 1T
带宽: 10M
优惠价格:

1500元/月

 • 1500元/月
 • 4500元/季
 • 9000元/半年
 • 18000元/年
立即开通>

佛山E5-2665单线8核30G防御

CPU: E5-2665
内存: 16G
硬盘: 1T
带宽: 10M
优惠价格:

1300元/月

 • 1300元/月
 • 3900元/季
 • 7800元/半年
 • 15600元/年
立即开通>

佛山E5-2665单线8核10G防御

CPU: E5-2665
内存: 16G
硬盘: 1T
带宽: 10M
优惠价格:

1100元/月

 • 1100元/月
 • 3300元/季
 • 6600元/半年
 • 13199元/年
立即开通>

服务器租用 I7-7700K 单线 60G

CPU: I7-7700K
内存: 8G
硬盘: 1T
带宽: 10M
优惠价格:

1500元/月

 • 1500元/月
 • 4500元/季
 • 9000元/半年
 • 18000元/年
立即开通>

服务器租用 I7-7700K 单线 30G

CPU: I7-7700K
内存: 8G
硬盘: 1T
带宽: 10M
优惠价格:

1300元/月

 • 1300元/月
 • 3900元/季
 • 7800元/半年
 • 15600元/年
立即开通>
首页4567891011121314末页
 • 229条记录 第9页/共26
 • 
  客服中心 customer service center

  售前在线咨询 (以下售前60位客服都拥有企业QQ的才为锐讯网络官方业务员)

  售后服务 (或与官方提供的专属QQ一对一直接服务)

  工作时间: 周一至周五 9:30至17:30 周六13:30至17:30,其它日期按国家法定节假日休假,如果有不便之请敬请谅解! 售后技术支持:多部门7*24小时机制。

  客户投诉留言

  电话和QQ,以便我们为您提供优质服务! *为必填项