带宽

0

 • 10M
 • 20M
 • 30M
 • 40M
 • 50M
 • 60M
 • 80M
 • 90M
 • 100M
 • 200M
 • 300M
 • 500M
 • 1G
防御

0

 • 10G
 • 20G
 • 30G
 • 60G
 • 120G
 • 160G
 • 240G

服务器列表

美国配置十

CPU: E5-2630V3
内存: 64G
硬盘: 240G SSD
带宽: 30M
优惠价格:

4000元/月

 • 4000元/月
 • 12000元/季
 • 24000元/半年
 • 48000元/年
立即开通>

香港云服务器 E5四核云主机

CPU: E5-2665
内存: 4G
硬盘: 40G
带宽: 5M
优惠价格:

400元/月

 • 400元/月
 • 1200元/季
 • 2400元/半年
 • 4800元/年
立即开通>

韩国服务器 四核 5M

CPU: En-1240
内存: 4G DDR3
硬盘: 400G SATA
带宽: 5M
优惠价格:

580元/月

 • 580元/月
 • 1740元/季
 • 3480元/半年
 • 6960元/年
立即开通>

服务器租用 I7 BGP 100G

CPU: I7
内存: 8G
硬盘: 1T
带宽: BGP 20M
优惠价格:

3100元/月

 • 3100元/月
 • 9300元/季
 • 18600元/半年
 • 37200元/年
立即开通>

服务器租用 I7 BGP 200G

CPU: I7
内存: 8G
硬盘: 1T
带宽: BGP 20M
优惠价格:

4500元/月

 • 4500元/月
 • 13500元/季
 • 27000元/半年
 • 54000元/年
立即开通>

佛山E5-2665单线16核无防

CPU: E5-2665
内存: 32G
硬盘: 1T
带宽: 10M
优惠价格:

1200元/月

 • 1200元/月
 • 3600元/季
 • 7200元/半年
 • 14400元/年
立即开通>

香港E5-2670 八核无防

CPU: E5-2670
内存: 16G
硬盘: 1T
带宽: 5M
优惠价格:

1700元/月

 • 1700元/月
 • 5100元/季
 • 10200元/半年
 • 20400元/年
立即开通>

E3-1231 四核(BGP)200G防御

CPU: E3-1231 V3
内存: 8G
硬盘: 1T
带宽: 20M BGP
优惠价格:

5100元/月

 • 5100元/月
 • 15300元/季
 • 30600元/半年
 • 61200元/年
立即开通>

韩国服务器 四核10M带宽

CPU: E3
内存: 16G
硬盘: 1T
带宽: 10M
优惠价格:

950元/月

 • 950元/月
 • 2850元/季
 • 5700元/半年
 • 11400元/年
立即开通>
首页678910111213141516末页
 • 229条记录 第11页/共26
 • 
  客服中心 customer service center

  售前在线咨询 (以下售前60位客服都拥有企业QQ的才为锐讯网络官方业务员)

  售后服务 (或与官方提供的专属QQ一对一直接服务)

  工作时间: 周一至周五 9:30至17:30 周六13:30至17:30,其它日期按国家法定节假日休假,如果有不便之请敬请谅解! 售后技术支持:多部门7*24小时机制。

  客户投诉留言

  电话和QQ,以便我们为您提供优质服务! *为必填项